Žlutě

Oldřich Janota

CD 5 – Žlutě – (90. léta)
Původním záměrem vydavatele bylo pojmout komplet Ultimate Nothing jako reedici
čtyř kompletů již ofi ciálně vydaných a k tomu připojit čtyři CD nahrávek dosud
nezdokumentovaných. Tento plán narušilo nečekané rozhodnutí manželů Havlových,
kteří si nepřáli, aby nahrávky, na kterých Janotu doprovázejí, u vydavatelství Indies
vyšly. Tím vypadla ze hry nejen plánovaná reedice nahrávek vydaných u fi rmy Panton,
ale i další CD zamýšlené jako „živák“, záznam jednoho ze tří v...
Více

CD 5 – Žlutě – (90. léta)
Původním záměrem vydavatele bylo pojmout komplet Ultimate Nothing jako reedici
čtyř kompletů již ofi ciálně vydaných a k tomu připojit čtyři CD nahrávek dosud
nezdokumentovaných. Tento plán narušilo nečekané rozhodnutí manželů Havlových,
kteří si nepřáli, aby nahrávky, na kterých Janotu doprovázejí, u vydavatelství Indies
vyšly. Tím vypadla ze hry nejen plánovaná reedice nahrávek vydaných u fi rmy Panton,
ale i další CD zamýšlené jako „živák“, záznam jednoho ze tří velmi slušně nahraných
koncertů z období spolupráce Oldřich Janoty s manžely Havlovými.
CD Žlutě, vydané původně u kolínské Zóny, jež později fúzovala s vydavatelstvím
Bonton a krátce poté zanikla, zůstalo tedy v kompletu Ultimate Nothing jako jediná
skutečná reedice. Bylo přihlédnuto k tomu, že Žlutě nebylo běžně dosažitelné již
v době svého vydání a dlouho koluje mezi sběrateli pouze ve formě přepalovaných
kopií. Bonusem k reedici Žlutě jsou tři „Ozvěny“, instrumentální kytarové variace nahrané
o pár let později než Žlutě. Je to jakási „hudba na odchodnou“ – jako když v biografu
skončí fi lm a diváci odhazují prázdné pytlíky od smažených brambůrku, vstávají
ze sedadel a pomalu se za nevtíravých melodií reprodukované hudby ubírají, tři králové
za hvězdou nebeskou, k východu.

Vážení archeologové, vítejte na skládce času, v říši miliard nul a jedniček, tvořících
digitální podhoubí osmi CD janotovské kolekce Ultimate Nothing. Současný archiv
historických bootlegů, směsi studiovek a pirátských nahrávek Janotových koncertů,
má rozsah 120 GB. Lidsky řečeno, jeho vyposlechnutí by zabralo tak čtvrt roku čistého
času.
Pro devítihodinový výběr Ultimate Nothing byl proto zvolen zhruba tento klíč:
1) Mapovat především nahrávky dosud nevydané, především sólové verze. Komplet
Ultimate Nothing tedy není ani „Best of…“ (kde je Hotel Savoy?!), nejsou to ani
„Sebrané spisy“. V janotovském archivu bylo již zdokumentováno období skupiny
Mozart K. (2CD Jako Měsíc, Spojené náhody), dále období rockových experimentů
souboru Janota-Fidler-Richter (2CD High Fidelity, Indies), zatímco zřejmě nejoblíbenější
Janotovy sólové balady, alias „největší pecky“, jsou dostupné na CD Podzimní
král (příloha časopisu Stereo + Video).
2) Vzhledem ke špatné kvalitě dochovaných amatérských nahrávek se editor snažil
vybírat nahrávky technicky nejzdařilejší, tak, aby „držely pohromadě“ a poslech nebyl
rušený poskakujícím zvukovým obrazem.
3) Při rozhodování zda vydat ucelené koncerty bez ohledu na případné muzikantské
a technické vady se editor přiklonil k výběru nejzdařilejších verzí z různých zdrojů,
v chronologickém (do jisté míry volně pojímaném) řazení.

 


skrýt

Prodejce: Milan Páleš - Indies Scope, Dolní Loučky

2015
73:34 min

MP3

99 Kč

Název skladbyČas
Cena
1. Oknem kolem5:18
2. Pohybem do spirály3:47
3. Březový háj8:28
4. Žlutě3:26
5. Plevel4:51
6. Minoritský klášter0:35
7. Kterou řekou5:53
8. Dny zimy3:01
9. V plamínku sirky4:19
10. Poklad3:34
11. Bloudím ve skalách4:27
12. Chodba ticha5:36
13. Kde světla a břízy3:10
14. Ozvěna I.6:49
15. Ozvěna II.5:46
16. Ozvěna III.4:34
Celkem: 73:34

DOPORUČUJEME